wtorek, 2 lipca 2013

"I rzekł człek do Wszechświata"

Fot. Adelino Lyon

Fot. Arthur Tress

 I rzekł człek do Wszechświata - Stephen Crane

I rzekł człek do Wszechświata:
„Panie, ja istnieję!”.
„Jednakże – odparł Wszechświat –
ten fakt nie wkłada na mnie żadnych zobowiązań”.

A Man Said to the Universe

By Stephen Crane
A man said to the universe:
“Sir, I exist!"
“However,” replied the universe,
“The fact has not created in me
“A sense of obligation.”


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz